Home

Bijbelschool

Docenten

Toerusting

Bijbelstudies

 

 

 

 

 

Artios Netwerk wil ontdekkende en inspirerende bijbelstudie stimuleren, onder andere door de volgende activiteiten:

Artios Bijbelschool

Avondcursus met modules van acht of twaalf avonden over (een deel van) een bijbelboek. Elke avond bestaat uit een deel bijbelstudie en een deel toerusting, die gericht kan zijn op achtergronden bij de Bijbel, hermeneutiek of bijbelstudievaardigheden. Ga voor meer informatie naar het tabblad Bijbelschool.

Toerusting op maat

Artios Netwerk kan ook toerusting op maat leveren. Denk bijvoorbeeld aan een introductiecursus Ontdekkend Bijbellezen van enkele dagdelen, aan kringleiderstraining, aan bijbelstudieconferenties, of aan een introductiecursus bij de boeken van het Oude en/of Nieuwe Testament. Ga voor meer informatie naar het tabblad Toerusting.

Bijbelstudiemateriaal

Verschillende auteurs schrijven mee aan de ontwikkeling van bijbelstudiemateriaal voor persoonlijke stille tijd en voor gebruik op de bijbelkring, volgens een eigen format dat veel ondersteuning voor de kringleider bevat.

Er zijn series over het Evangelie naar Johannes, de brief van Paulus aan de Efeziërs en de eerste brief van Johannes.

Ga voor meer informatie naar het tabblad Bijbelstudies.

 

 

 

 

 

 

Artios Netwerk

Artios Netwerk heeft als doel het stimuleren van ontdekkende, begrijpende en relevante bijbelstudie. Artios betekent ‘goed toegerust’.

Volgens 2 Timoteüs 3:16-17 kunnen we dat alleen bereiken als we ons door de van God ingegeven schriftwoorden laten onderwijzen en corrigeren.

Wij menen daarom dat de Bijbel onmisbaar is voor een vruchtbaar geloofsleven van iedere christen. Hóe wij vervolgens in deze tijd de Bijbel lezen vraagt om stevige bezinning en goede toerusting. Artios Netwerk wil hieraan bijdragen, speciaal met het oog op persoonlijk bijbellezen en bijbelstudie in kleine groepen.

 

Ontdekkend bijbellezen

Onze missie is het stimuleren en ondersteunen van het ontdekkend, begrijpend en relevant bijbellezen, persoonlijk en in kleine groepen, met het oog op de doorwerking in het persoonlijke en gemeentelijke leven, door het aanbieden van toerusting, training, coaching en ondersteunende materialen.

Wil je meer weten over onze visie op de Bijbel en op bijbellezen, lees dan Age Romkes, Ontdekkend bijbellezen, Medema - Heerenveen 2013.

ISBN 978-90-6353-663-3. Een eerste introductie vind je hier.

 

Contact

Mailadres: info[at]artios.nl