Artios betekent ‘goed toegerust’.

Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende,

begrijpende en relevante bijbelstudie.

 

  Leestips

 

 

 

Haal meer uit de Bijbel

De Bijbel beter begrijpen is niet alleen weggelegd voor de enkeling, de begaafden en de geleerden. Met haal meer uit de bijbel ontsluit Gordon Fee de tekst van de bijbel voor gewone mensen.

De Bijbel is toegankelijk; want ze is bedoeld om gelezen en begrepen te worden door iedereen, zowel de gewone lezer als de bijbelschoolstudent. Een aantal essentiële inzichten in de Bijbel kan veel misvattingen ophelderen en je besef van de betekenis en toepassing van de Bijbel voor het leven in de eenentwintigste eeuw vergroten.

 

Deze literatuursuggesties vormen maar een kleine greep uit een enorm aanbod. De lijst is niet bedoeld als een overzicht van beschikbaar materiaal, maar als stimulans voor verdere studie.


 

 

Haal meer uit de Bijbel

(ISBN 978-90-5811-174-6)

is uitgegeven door Highway Media

en overal verkrijgbaar voor € 19,95

 

In duidelijke, eenvoudige taal, helpt het je om de verschillende gedeelten in de Bijbel juist te verstaan – hun betekenis voor de lezers van toen en wat dat inhoudt voor ons vandaag – zodat je de ongelooflijke waarde van Gods Woord kunt ontdekken.

Download hier een hoofdstuk uit Haal meer uit de Bijbel.

 

Literatuurtips uit De Bijbel voor iedereen

 

 

 

 

Deel I: De Bijbel

 

Pat en David Alexander (red.), Handboek bij de Bijbel. Kampen: Kok, 2002 (3e herziene druk).

John A. Beck, The Baker Book of Bible charts, maps and time lines. Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2016.

Gijs van den Brink, Op betrouwbare grond. Over ontstaan en gezag van het Nieuwe Testament. Heerenveen: Barnabas, 1999.

Dr. Jakob van Bruggen, Het kompas van het christendom. Ontstaan en betekenis van een omstreden bijbel. Kampen: Kok, 2002.

John Drane (red.), Nieuwe encyclopedie van de Bijbel. Kampen: Kok, 2004.

Jan Fokkelman en Wim Weren, De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties. Zoetermeer: Meinema, 2003.

Reinier Sonneveld, De bijbel. Waarom zou  je die lezen? Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2010.

www.debijbel.nl.

Deel II: Oude Testament

 

The Bible Speaks Today:

-    Derek Kidner, De boodschap van Hosea. Hoenderloo: Novapres, 2002.

-    David Prior, De boodschap van Joël, Micha, Habakuk. Hoenderloo: Novapres, 2014.

-    Berry Webb, De boodschap van Jesaja. Hoenderloo: Novapres, 2003.

Exploring the Old Testament:

-    Gordon J. Wenham, Exploring the Old Testament. A Guide to the Pentateuch. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016.

-    Philip Satterthwaite & J. Gordon McConvilleExploring the Old Testament. A Guide to the Historical Books. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016.

-    Ernest C. Lucas, Exploring the Old Testament. A Guide to the Psalms & Wisdom Literature. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016.

-    J. Gordon McConville, Exploring the Old Testament. A Guide to the Prophets. Downers Grove, IL: IVP Academic, 2016.

Bill T. Arnold en Bryan E. Beyer, In ontmoeting met het Oude Testament. Heerenveen: Groen, 2008.

Raymond D. Dillard en Tremper Longman III, Inleiding op het Oude Testament. Heerenveen: Groen, 2003.

Wiliam Sanford Lasor, David Allan Hubbard, Frederic William Bush, Old Testament Survey. The Message, Form, and Background of the Old Testament. Grand Rapids: William B. Eerdsmans, 1996.

www.artios.nl.

www.otgateway.com.

Deel III: Nieuwe Testament

 

Dr. Jakob van Bruggen (red.), Commentaar op het Nieuwe Testament, Derde serie. Kampen: Kok

The Bible Speaks Today:

-    John Stott, De boodschap van de Bergrede. Hoenderloo: Novapres, 2003.

-    John Stott, De boodschap van Romeinen. Hoenderloo: Novapres, 2009.

Walter A. Elwell en Robert W. Yargrough, In ontmoeting met het Nieuwe Testament. Een historisch en theologisch overzicht. Heerenveen: Groen, 2000.

Drs. W. Dekker, drs. C.B. Stam en drs. L. Wüllschleger, Context. Achtergrondinformatie over de bijbelboeken van het Nieuwe Testament. Utrecht: De Banier, 1996.

Exploring the New Testament:

-    David Wenham en Steve Walton, Exploring the New Testament. A Guide tot he Gospels & Acts. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2011 (second edition).

-    I. Howard Marshall, Stephen Travis en Ian Paul, Exploring the New Testament. A Guide tot he Letters & Revelation. Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2011 (second edition).

www.artios.nl.

www.ntgateway.com.

Deel IV: Bijbellezen praktijk

 

Bijbelstudieserie Luisterend Leven. Zoetermeer: Boekencentrum.

Barry J. Beitzel , De Grote Bijbelatlas. Heerenveen: Groen, 2015.

John Boekhout, Verantwoord bijbelgebruik. Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 2012 (4e herziene druk).

Tim Dowley, De bijbel in kaart. Heerenveen: Groen, 2003.

Gordon D. Fee en Douglas Stuart, Haal meer uit de Bijbel. Harderwijk: Highway Media, 2015.

Dr. A. Noordegraaf e.a. (red.), Woordenboek voor bijbellezers. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.

Age Romkes, Ontdekkend bijbellezen. Heerenveen: Medema, 2013.

John Stott, De Bijbel (be)grijpen. Hoenderloo: Novapres, 2010.

Niek Tramper, Het Woord in ons Midden. Handreiking voor het luisterende leven. Zoetermeer: Boekencentrum, 2005.

www.studiebijbel.nl

www.artios.nl