Artios betekent ‘goed toegerust’.

Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende,

begrijpende en relevante bijbelstudie.

  Luisterend Leven

 

 

De reeks Luisterend Leven brengt mediteren over en bestuderen van de Schrift bij elkaar. De serie begeeft zich in het spoor van het belijden van de kerk-der-eeuwen; in de gekozen opzet is aansluiting gezocht bij de Apostolische Geloofsbelijdenis. Zo komen de hoofdthema's aan de orde, waarin het hart van het christelijk geloof klopt. De studies zijn eerst toegesneden op de persoonlijke overdenking en vervolgens op het gebruik in Bijbelkringen. ‘Luisterend Leven’ staat onder redactie van drs. A. Romkes en ds.ir. N.M. Tramper.

 

Er zijn delen verschenen bij de volgende Bijbelboeken:

 

‘Wat zullen we dit seizoen gaan doen?’ Als deze vraag speelt op uw of jouw (bijbel)kring nu of later, dan kunt u misschien iets verder komen met één van de bijbelstudies uit de reeks ‘luisterend leven’. [...] Elk hoofdstuk is steeds in drie of vier stukjes geknipt, waarvan de eerste twee of drie bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik, waarna op de kring het laatste part aan de orde kan komen.

Het biedt zowel in de persoonlijke studie en overweging als ook op de kring veel mogelijkheden voor een eigen invulling en verwerking.

 

(ds. Freddy Gerkema)

 

De reeks Luisterend Leven

wordt uitgegeven bij Uitgeverij

Boekencentrum

(www.boekencentrum.nl)

en is overal verkrijgbaar

OUDE TESTAMENT

Genesis (Pieter L. de Jong)

Exodus (Harald Overeem)

Rechters (Paul Kurpershoek)

Psalmen (Niek Tramper)

Ezechiël (Hetty Lalleman- de Winkel

Daniël (Niek Tramper)

NIEUWE TESTAMENT

Matteüs (Age Romkes)

Handelingen (Ad Verwijs)

Romeinen (Bernhard Reitsma)

1 Korintiërs (Jan van der Wolf)

Kolossenzen (Harald Overeem)

1 Petrus (Nelly van Kampen- Boot)

1, 2 en 3 Johannes (Niek Tramper)

Openbaring (Age Romkes)