Artios betekent ‘goed toegerust’.

Artios heeft als doel het stimuleren van ontdekkende,

begrijpende en relevante bijbelstudie.

 

 

 

 

Privacyverklaring

 

 

 

 

Persoonlijke gegevens


Doel

Cookies

DataopslagDelen van gegevens

Websites derden

Inzage en wijzigen van gegevens

 

Artios hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Artios heeft als enige doel het stimuleren van ontdekkende, begrijpende en relevante bijbelstudie. Je gegevens worden alleen gebruikt en bewaard voor zover het voor het realiseren van dit doel noodzakelijk is.

Deze site maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens van cursusdeelnemers worden opgeslagen, zolang dat voor een goed verloop van de cursus nodig is, op een beveiligde PC. Er worden geen data opgeslagen op servers of in de cloud.

Hetzelfde geldt voor de lezers van de nieuwsbrief. Na opzegging worden de gegevens nog maximaal twee jaar bewaard.

Zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon worden zijn of haar data niet gedeeld met of doorgegeven aan derden.

Deze website bevat ook hyperlinks naar andere websites. Artios is niet verantwoordelijk voor de manier waarop door deze websites met persoonsgegevens wordt omgaan.

Je hebt het recht om persoonsgegevens die worden gebruikt in te zien. Mail daarvoor naar info[at]artios.nl.
Je hebt ook het recht om te verzoeken om de gegevens te wijzigen of te verwijderen.